Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z drogą wewnętrzną w zakresie nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gr. 877/1, 118/2, 846/14, 848, 847 obręb 9, przy ul. Zachodniej w Białymstoku.

Tytuł Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z drogą wewnętrzną w zakresie nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gr. 877/1, 118/2, 846/14, 848, 847 obręb 9, przy ul. Zachodniej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11-7