Posiedzenie Rady Osiedla Bema w dniu 21 czerwca 2018 r.

Tytu艂 Posiedzenie Rady Osiedla Bema w dniu 21 czerwca 2018 r.
Kategoria Aktualno艣ci Rady osiedla

Posiedzenie Rady Osiedla Bema odb臋dzie si臋 21 czerwca 2018 r. o godz 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 34 przy ul. Pogodnej 12.

Porz膮dek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i przeg艂osowanie porz膮dku obrad, stwierdzenie prawomocno艣ci obrad, odczytanie protoko艂u z poprzedniego posiedzenia (z dn. 23.02.2018 r.) oraz protoko艂u z posiedzenia sprawozdawczego za 2017 r.;
2.Om贸wienie spraw zwi膮zanych z organizacj膮 Pikniku Rodzinnego w dniu 08.09.2018 r.;
3.Om贸wienie korespondencji dotycz膮cej inwestycji przy ul. Pogodnej 4 oraz uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
4.Om贸wienie tematyki dot. programu rewitalizacji w kontek艣cie wniosk贸w zg艂oszonych na Osiedlu Bema;
5.Om贸wienie spotkania w Departamencie Urbanistyki dot. Planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Bema;
6.Om贸wienie projekt贸w do Bud偶etu Obywatelskiego na 2019 r. zg艂oszonych na Osiedlu Bema;
7.Om贸wienie pisma jakie wp艂yn臋艂o do Rady Osiedla dot. lokalu przy ul. Kopernika;
8.Przedyskutowanie skarg mieszka艅c贸w zg艂oszonych podczas dy偶ur贸w przedstawicieli Rady Osiedla Bema;
9.Wolne wnioski i propozycje.

Feedback

wynik operacji: 10+3