Posiedzenie Rady Osiedla Bema w dniu 18 maja 2018 r.

Tytu艂 Posiedzenie Rady Osiedla Bema w dniu 18 maja 2018 r.
Kategoria Aktualno艣ci Rady osiedla

Posiedzenie Rady Osiedla Bema odb臋dzie si臋 18 maja 2018 r. o godz 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 34 przy ul. Pogodnej 12.
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽
Porz膮dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przeg艂osowanie porz膮dku obrad, stwierdzenie prawomocno艣ci obrad, odczytanie protoko艂u z poprzedniego posiedzenia (z dn.23.02.2018r.) oraz protoko艂u z posiedzenia sprawozdawczego za 2017r.,
2. Om贸wienie spraw zwi膮zanych z organizacj膮 Pikniku Rodzinnego w dniu 08.09.2018r.,
3. Om贸wienie korespondencji dotycz膮cej inwestycji przy ul.Pogodnej 4 oraz uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
4. Om贸wienie tematyki dot. programu rewitalizacji w kontek艣cie wniosk贸w zg艂oszonych na Osiedlu Bema,
5. Om贸wienie spotkania w Departamencie Urbanistyki dot.Planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Bema,
6. Om贸wienie projekt贸w do Bud偶etu Obywatelskiego na 2019r. zg艂oszonych na Osiedlu Bema,
7. Om贸wienie pisma jakie wp艂yn臋艂o do Rady Osiedla dot. lokalu przy ul.Kopernika,
8. Przedyskutowanie skarg mieszka艅c贸w zg艂oszonych podczas dy偶ur贸w przedstawicieli Rady Osiedla Bema,
9. Wolne wnioski i propozycje.

Feedback

wynik operacji: 3-2