Obwieszczenie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z wniosku Miasta Białystok z dnia 23.12.2015 r., decyzji ustalającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. gr.: 358/4, 349/3, 352, 350/8, 350/9, 350/7, 350/3, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 354, 355, 357/6, 357/7, 357/5, 357/10, 357/11, 357/12, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 356/1, 363, 364, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1, 356/2, 377/4, 377/3, 366/2, 367/2, 367/1, 368/3, 362/3, 338/1, 378, 379, 380, 381/2, 381/1, 382/1, 382/5, 383/5, 383/1, 388, 387/1, 455/1 – obręb 1 w Białymstoku oraz 191/3, 191/1, 191/5, 191/9, 191/10, 191/7, 191/11, 192/3, 192/10, 192/8, 192/7, 192/9, 304 – obręb 5 gmina Dobrzyniewo Duże.

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z wniosku Miasta Białystok z dnia 23.12.2015 r., decyzji ustalającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. gr.: 358/4, 349/3, 352, 350/8, 350/9, 350/7, 350/3, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 354, 355, 357/6, 357/7, 357/5, 357/10, 357/11, 357/12, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 356/1, 363, 364, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1, 356/2, 377/4, 377/3, 366/2, 367/2, 367/1, 368/3, 362/3, 338/1, 378, 379, 380, 381/2, 381/1, 382/1, 382/5, 383/5, 383/1, 388, 387/1, 455/1 – obręb 1 w Białymstoku oraz 191/3, 191/1, 191/5, 191/9, 191/10, 191/7, 191/11, 192/3, 192/10, 192/8, 192/7, 192/9, 304 – obręb 5 gmina Dobrzyniewo Duże.
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+6