Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.587.2017 wygaszającej decyzję znak DOŚ-I.6131.587.2017 z dnia 14 marca 2018 r. zezwalającą Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Sienkiewicza 83 w Białymstoku, na działce nr geod. 1201/13, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.587.2017 wygaszającej decyzję znak DOŚ-I.6131.587.2017 z dnia 14 marca 2018 r. zezwalającą Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Sienkiewicza 83 w Białymstoku, na działce nr geod. 1201/13, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-4