Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.1158.2016 udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wiejskiej 70 w Białymstoku, na działce nr geod. 976/6, obręb 9 - Nowe Miasto

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.1158.2016 udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wiejskiej 70 w Białymstoku, na działce nr geod. 976/6, obręb 9 - Nowe Miasto
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-3