Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 15 maja 2018 r. znak DOŚ-I.6540.1.2018 dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego

Tytuł Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 15 maja 2018 r. znak DOŚ-I.6540.1.2018 dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+5