Obwieszczenie o przekazaniu zażalenia Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku i innych z dnia 23.03.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na postanowienie z dnia 21 marca 2018 r. dot. sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji znak DOŚ-II.6220.45.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci cieplnej na os. Bojary w Białymstoku

Tytuł Obwieszczenie o przekazaniu zażalenia Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku i innych z dnia 23.03.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na postanowienie z dnia 21 marca 2018 r. dot. sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji znak DOŚ-II.6220.45.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci cieplnej na os. Bojary w Białymstoku
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 4+3