Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 8 stycznia 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.15.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Fabrycznej 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 209/3, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 8 stycznia 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.15.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Fabrycznej 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 209/3, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+2