Komunikat do zarządców nieruchomości lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Tytuł Komunikat do zarządców nieruchomości lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Kategoria Aktualności Komunikaty

Zarządcy nieruchomości lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Urząd Miejski w Białymstoku

uprzejmie przypomina o obowiązku przedstawienia przez zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Białystok lub jego części, w szczególności o wysokości czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, za drugie półrocze 2016 r.

Obowiązek ten wynika z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) oraz z § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873).

Przedmiotowe dane należy przedłożyć, w formie zgodnej z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, w terminie do 31 stycznia 2017 r. w Departamencie Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11*9