Informacja o wywieszonym wykazie nr 24/2018

Tytuł Informacja o wywieszonym wykazie nr 24/2018
Kategoria Aktualności Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wywieszony został na 21 dni, tj. od dnia 12.03.2018 r. do dnia 02.04.2018 r. wykaz nr 24/2018 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Dywizjonu 303 w obr. 22 – Krywlany, oznaczonej nr geod. 1/34 o pow. 3,1044 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, produkcyjną, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego oraz rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-7