Informacja o wywieszonym wykazie nr 19/2018

Tytuł Informacja o wywieszonym wykazie nr 19/2018
Kategoria Aktualności Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wywieszony został na 21 dni, tj. od dnia 12.03.2018 r. do dnia 02.04.2018 r. wykaz nr 19/2018 dotyczący nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Lipowej 16A w obr. 11 – Śródmieście, oznaczonej nr geod. 2313 o pow. 0,0799 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 3-3