Statut i Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miejskiego w Bia艂ymstoku

Statut Urz臋du Miejskiego w Bia艂ymstoku

Dokumenty do pobrania

  • Uchwa艂a Nr LX/714/06 (PDF, 117.71 KB)

    Uchwa艂a Nr LX/714/06 Rady Miejskiej Bia艂egostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urz臋dowi Miejskiemu w Bia艂ymstoku

Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miejskiego w Bia艂ymstoku

Dokumenty do pobrania

Organizacja wewn臋trzna Departamentów Urz臋du Miejskiego

Dokumenty do pobrania

Kodeks etyki pracowników Urz臋du Miejskiego

Dokumenty do pobrania