Rejestry pojazdów

Nazwa rejestru

Rejestry pojazdów

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 110
tel.: 85 869 6512
fax: 85 869 6531

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Feedback

wynik operacji: 8*5