Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nazwa rejestru

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr prowadzi

Urząd Miejski w Białymstoku  Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Bitwy Białostockiej 2/2
15-103 Białystok
tel.: 85 879 7201

Sposób udostępniania

Podstawą do prowadzenia rejestru są

  1. Art. 9b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168  z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-3