Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Nazwa rejestru

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Rejestr prowadzi

Departament Prezydenta Miasta
Biuro Promocji Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 508
tel.: 85 869 6221

Sposób udostępniania

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń

Na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mailem

Feedback

wynik operacji: 10-8