Ewidencja klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Nazwa rejestru

Ewidencja klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Rejestr prowadzi

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Referat ds. Nadzoru
ul. Słonimska 1
pok. 309
tel.: 85 869 6010

Sposób udostępniania

Podstawą do prowadzenia ewidencji są regulacje zawarte w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz.1449)

Na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mail

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5*2