Sprawy meldunkowe. Udostępnianie danych z ewidencji ludności.

E-kolejka - opis procedury

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać sprawę, którą chcemy załatwić, wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer ewidencyjny (PESEL) na monitorze dotykowym automatu biletowego w budynku Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.


tabliczka ul.Branickiego 3/5 ekolejka

Sprawy meldunkowe. Zaświadczenia i udostępnianie danych z ewidencji ludności.

Lista Spraw - proceduryEKolejka
zamów kolejkę
zamów kolejkę
zamów kolejkę
zamów kolejkę
zamów kolejkę
zamów kolejkę

zamów kolejkę

Feedback

wynik operacji: 7*3