Podatki i opłaty lokalne

UWAGA!!

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN w stosunku do obowiązujących w 2017 roku.

Druki deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), rolny (DR-1) oraz leśny (DL-1) na 2018 r. POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN w stosunku do obowiązujących w 2017 roku.

Feedback

wynik operacji: 5+3