Dowód osobisty

E-kolejka - opis procedury

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać sprawę, którą chcemy załatwić, wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer ewidencyjny (PESEL) na monitorze dotykowym automatu biletowego w budynku Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.


Dowód osobisty - wzór Ekolejka

DOWÓD OSOBISTY

Lista Spraw - proceduryEKolejka

Odbiór dowodu osobistego

zamów kolejkę

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia

zamów kolejkę

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

zamów kolejkę

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

zamów kolejkę

Feedback

wynik operacji: 9*3