Biuro rzeczy znalezionych

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015r., poz. 397) zawiadamia się, że w Biurze Rzeczy Znalezionych w Białymstoku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 prowadzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku przechowywane są rzeczy znalezione wymienione w załączonym poniżej wykazie.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy w terminie dwóch lat od dnia znalezienia.

Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się Miasto Białystoku.

Odbiór depozytu uwarunkowany jest opłaceniem kosztów w kwocie 5,00 złotych za przechowanie oraz utrzymanie rzeczy w należytym stanie i poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru.

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

Tel.: 85 869 6243
Kom.: 519 818 907

Feedback

wynik operacji: 6+4