Prawa i obowiązki obywatelskie

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolności, prawa i obowiązki obywatelskie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która reguluje te kwestie w II rozdziale: http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/wolnosci-prawa-i-obowiazki-czlowieka-i-obywatela/.

W ramach prowadzonych postępowań obywatele również mają prawa i obowiązki. Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ułatwienia obywatelom przygotowało informatory mające na celu wyjaśnienie tych kwestii. 

 1. Obywatel w postępowaniu karnym,
 2. Obywatel w postępowaniu sądowoadsministracyjnym,
 3. Obywatel w postępowaniu cywilnym.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również inne informatory i ulotki dotyczące różnych kwestii prawnych w celu zwiększenia świadomości prawnej obywateli.

 1. Spadek w Unii Europejskiej,
 2. Upadłość konsumencka – poradnik,
 3. Inspirator edukacji prawnej,
 4. Protokół elektroniczny,
 5. E-usługi – plakat,
 6. System S24 – ulotka,
 7. Elektroniczne postępowanie upominawcze.

Przygotowane zostały również publikacje adresowane do dzieci i młodzieży w przystępny sposób opisujące trudne zagadnienia prawne.

 1. Będę świadkiem w sądzie
 2. Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym – poradnik dla młodzieży,
 3. Prawa i konsekwencje prawne – poradnik dla młodzieży,
 4. Przychodzi uczeń do prawnika … - część dla gimnazjalistów,
 5. Przychodzi uczeń do prawnika … - część dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradniki z zakresu praw konsumenta.

Feedback

wynik operacji: 7-2