Ustalenia z kontroli w 2014 roku

Feedback

wynik operacji: 10+7