Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-VII.271.7.2018.MP
Termin składania ofert 2018-04-26
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Anszczak - Pycz, tel. (85) 869 67 77, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Feedback

wynik operacji: 11*8