Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 264 wyników ze wszystkich kategorii.

Mycie samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-15

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-21

Przebudowa oznakowania turystycznego - remont i aktualizacja treści oznakowania turystycznego (totemy)

Data utworzenia: 2017-11-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-17

Dostawa elementów piaskownika zlokalizowanego przy ul. Składowej w Białymstoku wraz z wykonaniem prac naprawczo-modernizacyjnych

Data utworzenia: 2017-11-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-20

Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej IP w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3

Data utworzenia: 2017-11-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-20

Dostawa gazet i czasopism w 2018 roku

Data utworzenia: 2017-11-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-20

Promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez Miasto Białystok, polegająca na wykonaniu wizytówek oraz ich dystrybucji poprzez mobilne ekspozytory

Data utworzenia: 2017-11-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-16

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2017-11-07

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-17

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data utworzenia: 2017-11-06

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-11-09

Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-06

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-13

Dostawa karmy w ramach jesienno – zimowego dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-11-03

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-09

Feedback

wynik operacji: 8+7