Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 ( ZS Nr 2) w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1

Przedmiot zamówienia Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 ( ZS Nr 2) w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.6.2018
Termin składania ofert 2018-04-04
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Janusz Słowicki - w sprawach merytorycznych, Anna Obuchowska - w sprawach proceduralnych

Feedback

wynik operacji: 6-3