Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej

Przedmiot zamówienia Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.17.2017
Termin składania ofert 2017-03-27
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Bogusław Wilczyński, tel. /85/ 869 60 93

Feedback

wynik operacji: 10*6