Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej - połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami

Przedmiot zamówienia Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej - połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.3.2018.MC
Termin składania ofert 2018-02-13
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Bogusław Wilczyński tel. /85/ 869 6093

Feedback

wynik operacji: 10-2