Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-VII.271.15.2017 MD
Termin składania ofert 2018-01-26
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Mateusz Drużba, tel. (85)869 67 77, w sprawach proceduralnych: Anna Biendzio, tel. (85) 869 62 70.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Jerzy Markiewicz, ul Studzienna 2, 15-771 Białystok
Cena brutto 301 871,00 zł

Feedback

wynik operacji: 9*4