Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.2.2018
Termin składania ofert 2018-02-05
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Elżbieta Baziuta, tel. (85) 869 65 21, Ewa Kułakowska, tel. (85) 869 64 80, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 64 04

Feedback

wynik operacji: 7-5