Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IV.271.16.2016.EK
Termin składania ofert 2017-01-03
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Katarzyna Kwapisz, tel. (85) 869 67 27
w sprawach proceduralnych: Ewelina Konopka, tel. (85) 869 69 97

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10+4