Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IV.271.16.2016.EK
Termin składania ofert 2017-01-03
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Katarzyna Kwapisz, tel. (85) 869 67 27
w sprawach proceduralnych: Ewelina Konopka, tel. (85) 869 69 97
Wykonawca Część I: PROBET FIRMA DROGOWA
Część II: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA W. Łuczak, J. Łuczak s.c.
Część III: ZAKŁAD DROGOWO- TRANSPORTOWY Mirosław Lewczuk
Cena brutto Część I: 368 016,00 zł
Część II: 582 651,00 zł
Część III: 269 493,00 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+4