Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2018

Przedmiot zamówienia Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2018
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.33.2017
Termin składania ofert 2017-12-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Daniel Szutkiewicz
Wykonawca AGORA S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Cena brutto 24 108,00 zł

Feedback

wynik operacji: 5*3