Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK 8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8)”

Przedmiot zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK 8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8)”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IX.271.1.2018
Termin składania ofert 2018-04-16
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Beata Gieleżyńska tel. (85) 869 62 45, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17.

Feedback

wynik operacji: 9-4