Opracowanie Programu na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego na lata 2018 - 2019

Przedmiot zamówienia Opracowanie Programu na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego na lata 2018 - 2019
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DSP-I.271.6.2018
Termin składania ofert 2018-04-23
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Marta Sokołowska tel. 85 8696563

Feedback

wynik operacji: 11-10