Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Sterowej i Ordynackiej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Sterowej i Ordynackiej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.10.2017
Termin składania ofert 2017-03-27
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Karolina Karpińska, tel. (85) 869 67 35, w sprawach proceduralnych: Anna Biendzio tel. (85) 869 6280

Feedback

wynik operacji: 10-6