Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą dachów oraz elewacji w budynkach użyteczności publicznej w Białymstoku: Część I: wymiana dachu i elewacji w Zespole Szkół Nr 2 w Białymstoku przy ul. Gdańskiej 23/1, Część II: wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 35.

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą dachów oraz elewacji w budynkach użyteczności publicznej w Białymstoku: Część I: wymiana dachu i elewacji w Zespole Szkół Nr 2 w Białymstoku przy ul. Gdańskiej 23/1, Część II: wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 35.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.8.2017
Termin składania ofert 2017-02-27
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Marta Kurzyna, nr tel. 85 869 60 30, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, nr tel. 85 869 69 32

Feedback

wynik operacji: 10*3