Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji placówek oświatowych w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji placówek oświatowych w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.10.2017
Termin składania ofert 2017-03-27
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Piotr Bujko - w sprawach merytorycznych; Anna Biendzio - w sprawach proceduralnych

Feedback

wynik operacji: 11-9