Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kuchni w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku.

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kuchni w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku, Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3 D. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Upalna 26.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.6.2017
Termin składania ofert 2017-03-10
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Iwona Nartowicz
Wykonawca CZĘŚĆ I - „BAZ-BUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Bazyl Stepaniuk, ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok.
Cena brutto CZĘŚĆ I - 492 123,00 zł brutto.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11-3