Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.11.2018
Termin składania ofert 2018-05-29
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Anna Kozłowska, tel. (85) 879 73 39 w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6+3