Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzeń przy placówkach oświatowych Miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzeń przy placówkach oświatowych Miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.10.2018
Termin składania ofert 2018-04-27
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Chamienia, tel. (85) 869 62 28, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback

wynik operacji: 10+8