Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.1.2018
Termin składania ofert 2018-02-15
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych - Paulina Jedlińska, w sparawch proceduralnych - Sylwia Kozłowska

Feedback

wynik operacji: 4+2