Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.26.2018
Termin składania ofert 2018-06-14
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Monika Sakowska, w sprawach proceduralnych Anna Biendzio
Wykonawca Greg projekt Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski ul. Tomaszewskiego 1a, 06-400 Ciechanów
Cena brutto 87 945,00

Feedback

wynik operacji: 5*4