Dostawa „Roślin i platform pływających dla ptactwa wodnego do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”

Przedmiot zamówienia Dostawa „Roślin i platform pływających dla ptactwa wodnego do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.22.2018
Termin składania ofert 2018-05-24
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawch merytorycznych: Monika Kordiukiewicz tel. 85 879 74 44, w sprawach proceduralnych: 85 869 64 84

Feedback

wynik operacji: 11+10