Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I.271.28.2017
Termin składania ofert 2018-01-16
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Piotr Wysocki, tel. (85) 879 72 55
Wykonawca SMART IN Sp. z o. o. Sp. k., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23
Cena brutto 148.020,00 zł

Feedback

wynik operacji: 5-2