Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I.271.28.2017
Termin składania ofert 2018-01-16
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Piotr Wysocki, tel. (85) 879 72 55

Feedback

wynik operacji: 9*9