Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz przesyłania SMS-ów

Przedmiot zamówienia Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz przesyłania SMS-ów
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-VII.271.9.2018.MZ
Termin składania ofert 2018-06-15
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Marek Zalewski tel. 85 869 6751

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 3-2