Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.16.2017
Termin składania ofert 2017-03-24
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Tomasz Charytoniuk tel. /85/ 869 62 76

Część I – Komputery - za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 10. Wykonawcy: INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk z ceną ofertową brutto 40 467,00zł.

Część II – Monitory - za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 10. Wykonawcy: INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk z ceną ofertową brutto 6 396,00zł.

Część III – Drukarki - za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3. Wykonawcy: Font2 Piotr Cerkiewnik Sp.j., ul. Grochowa 2a, 15-423 Białystok z ceną ofertową brutto 3 382,50zł.

Część IV – Skanery - za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5. Wykonawcy: KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok z ceną ofertową brutto 3 870,00zł.

Część V – Notebooki typ 1 - za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1. Wykonawcy: „Syriana” Joanna Fisher, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk z ceną ofertową brutto 12 730,50zł.

Część VI – Notebook typ 2 - za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5. Wykonawcy: KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok z ceną ofertową brutto 8 856,00zł.

Feedback

wynik operacji: 6*2