Dostawa budki strażniczej na parking przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa budki strażniczej na parking przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.8.2018
Termin składania ofert 2018-04-25
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Małgorzata Racewicz

Feedback

wynik operacji: 8+7