Dostawa 45 szt. fabrycznie nowych komputerów typu „All in One” wraz z oprogramowaniem

Przedmiot zamówienia Dostawa 45 szt. fabrycznie nowych komputerów typu „All in One” wraz z oprogramowaniem
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I271.29.2017
Termin składania ofert 2018-01-11
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Przemysław Kowalewski, tel. (85) 869 69 88
Wykonawca PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec
Cena brutto 192 341,25 zł

Feedback

wynik operacji: 9*2