Dostawa 20 autobusów w ramach projektu: Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

Przedmiot zamówienia Dostawa 20 autobusów w ramach projektu: Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I.271.20.2017
Termin składania ofert 2017-12-20
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Adam Dubis, tel. 85 879 74 01, Bogusław Prokop, tel. 85 869 69 80

Część I postępowania unieważniona.

Feedback

wynik operacji: 7*3