Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.14.2018
Termin składania ofert 2018-04-26
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Mariusz Sieczkowski, tel. (85) 869 67 17, w sprawach proceduralnych: Jolanta Aleksandrowicz, tel. (85) 879 73 09 Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 62 04

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-9